Nhắc đến trường đại học nông lâm Thái Nguyên nhiều bạn sinh viên không còn xa lạ gì, đặc biệt là các bạn sinh viên đến từ các tỉnh thành phía Bắc. Trường đại học nông lâm Thái Nguyên có môi trường đào tạo tốt, cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên để