máy – loại toshiba giá rẻ ăn khách nhất nhì tại cuộc sống Việt Nam. Chất lượng lạ lùng cùng Có giá cả thông minh, thích hợp Với thị hiếu của người mua. Tuy nhiên, khi tiêu dùng trong một thời gian dài thì Có một số cái sẽ xảy ra một số lỗi cơ bản,