Trẻ bắt đầu học và phát triển tư duy từ rất sớm. thời điểm từ 4 tuổi trở đi là các bé đã bắt đầu hình thành những tư duy logic và ngôn ngữ riêng. Việc định hướng kịp thời cho trẻ đúng thời điểm, đúng định hướng sẽ giúp các bé có nền tảng