Bảng từ có cấu tạo và cách sử dụng khác hoàn toàn với bảng đen truyền thống. Sử dụng bảng từ đúng cách sẽ giúp tăng hiệu quả công việc, bảo đảm độ bền của bảng. Nhà sản xuất bảng từ uy tín hàng đầu Việt Nam – Trường Lợi sẽ hướng dẫn bạn sử