Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt và đăng ký tài khoản ngân hàng

Thông tư 173/2016/BTC-TCT ngày 28/10/2016 sửa đổi bổ sung thông tư 219/2013/TT-BTC có hiệu lực ngày 15/12/2016 có nội dung như sau:

“Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định  (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán).”

Tham khảo: Kế toán tổng hợp

Theo đó, bỏ quy định: Tài khoản của bên mua và của bên bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế đối với điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng  để khấu trừ thuế GTGT. CP tính thuế TNDN

Trường hợp trước ngày 15/12/2016 nếu tài khoản của bên  mua và tài khoản của bên bán phải là tài khoản chưa  đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế nhưng xác định  được giao dịch mua bán hàng hóa giữa người mua và  người bán là có thật; hóa đơn do người bán xuất cho  người mua là hóa đơn hợp pháp; bên bán có khai thuế  theo quy định thì người mua được kê khai khấu trừ thuế  GTGT và được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện khác về tính vào chi phí được trừ theo quy định

Xem thêm: Nơi học kế toán tốt

Mở rộng khoản thanh toán không dùng tiền mặt

Tham khảo công văn 3977/TCT-DNL của Tổng cục thuế ngày 05/09/2017

Trường hợp Tập đoàn VNPT và các đơn vị thành viên của Tập đoàn  ủy quyền cho cá nhân là người lao động của Doanh nghiệp sử dụng  thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng mang tên cá nhân để thanh toán tiền  mua hàng hóa, dịch vụ cho người bán sau đó về thanh toán lại với  Doanh nghiệp nếu có đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh hàng hóa, dịch vụ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của  Doanh nghiệp gồm:

Tham khảo: Kế toán thực hành

  • Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ mang tên Doanh nghiệp;
  • Hồ sơ liên quan đến việc ủy quyền của doanh nghiệp cho cá nhân thanh toán với người bán và thanh toán lại với Doanh nghiệp;
  • chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Doanh nghiệp cho cá nhân và
  • chứng từ chuyển tiền từ thẻ của cá nhân cho người bán

thì Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được  tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.